خواص زیتون در طب سنتی

17 مهر 1400

خواص زیتون در طب سنتی

خواص زیتون در طب سنتی : زیتون جزو‌ دسته میوه‌‌ها‌ و با طبیعت‌ گرم و خشک می باشد . از این رو در طب سنتی‌ از […]