زیتون سبز یا سیاه

15 مرداد 1401

کدام زیتون بهتر است؟ زیتون سبز یا سیاه؟

کدام زیتون بهتر است؟ زیتون سبز یا سیاه؟ زیتون میوه ای است که درخت آن در اوایل فصل تابستان شکوفه می دهد و میوه می دهد. […]